0

Cele

Główne cele realizacji projektu pt.: „Being Deaf in an Inclusive Europe” to – Podniesienie społeczno-zawodowych umiejętności beneficjentów. Osoby niesłyszące oraz osoby z [...]

0

Partnerzy

RUMUNIA: Asociaţia Naţională a profesorilor pentru Elevi cu Deficienţe de Auz Vorgil Florea (ANPEDA Virgil Florea) www.anpeda.tk SŁOWACJA: Narodne komunikacne a informacne centrum nepocujucich a [...]

0

Informacje

Being Deaf in an Inclusive Europe – międzynarodowy projekt na rzecz osób niesłyszących! Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” wraz z partnerami z Rumunii, Turcji, Słowacji oraz Niemiec realizuje [...]