0

Cele

W czasie realizacji projektu osiągnięte zostały następujące cele: Podnieśliśmy poziom wiedzy pracowników ukraińskiego partnera na temat prowadzenia internetowej telewizji dla ON, było to możliwe, [...]

0

Informacje

Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” zrealizowało projekt pt.: „Internetowa telewizja dla osób niesłyszących – szeroko otwarte okno na świat dla osób niepełnosprawnych z Ukrainy” [...]

0

Cele

„The world of childhood through stories and sport” – Projekt realizowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig. Celem [...]

0

Informacje

W czasie realizacji projektu zorganizowanych zostało pięć spotkań partnerskich, dwa w Danii oraz po jednym w Turcji, Rumunii i Polsce. Pierwsze spotkanie odbyło się 20-22 grudnia 2012 roku w [...]