W czasie realizacji projektu zorganizowanych zostało pięć spotkań partnerskich, dwa w Danii oraz po jednym w Turcji, Rumunii i Polsce.
Pierwsze spotkanie odbyło się 20-22 grudnia 2012 roku w Danii, wzięli w nim udział członkowie organizacji partnerskich, którzy skupili się głównie na aspektach organizacyjnych, zaplanowaniu działań związanych z realizacją projektu, a także podziale pracy pomiędzy poszczególnych partnerów. Gospodarzem następnego seminarium była nasza organizacji, spotkanie to odbyło się od 3 do 6 lutego 2014 roku, o było otwarte dla słuchaczy. Głównym tematem spotkania był sport wśród osób niesłyszących. W czasie konferencji zaprezentowaliśmy prezentacje multimedialne na temat prowadzonej przez nas działalności oraz sportu w społeczności osób niesłyszących. Ponadto chcą przybliżyć partnerom historię naszego kraju zorganizowaliśmy wycieczkę do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W dniach od 1 do 4 czerwca w Kopenhadze odbyło się trzecie seminarium projektowe. Podczas którego członkowie organizacji partnerskich rozmawiali na temat aktualnego stanu realizacji oraz zagadnień dotyczących finansowania projektu. Czwarte spotkanie zostało zorganizowane w Ankarze w Turcji, w dniach od 13 do 16 października 2014. W spotkaniu oprócz członków organizacji partnerskich wzięli również udział słuchacze. Głównym tematem seminarium była edukacja osób niesłyszących oraz działanie szkół specjalnych dla osób z wadami słuchu. Ostatnie spotkanie w czasie którego zaprezentowane zostały rezultaty realizacji projektu odbyło się w dniach 27-30 kwietnia 2015 roku w Iasi w Rumunii. W spotkaniu uczestniczyli także słuchacze.

Do działań krajowych realizowanych w czasie projektu należały przede wszystkim przygotowanie bajek w języku migowym oraz promocja sportu wśród osób niesłyszących. Przygotowane przez nas bajki zamieszczane były na stronie internatowej www.tv-deaf.com, dzięki czemu były ogólnodostępne. Odbywały się również spotkania z rodzicami dzieci niesłyszących w czasie których uświadamialiśmy ich jak ważne są sport i bajki w życiu dziecka. Dużą popularnością wśród niesłyszących dzieci cieszyły się prowadzone przez nas treningi piłki nożnej oraz siatkówki. Ponadto 27 czerwca 2015 roku zorganizowaliśmy piknik integracyjny dla niesłyszących: dzieci, młodzieży oraz rodziców. W czasie pikniku dostępnych było wiele atrakcji dla dzieci (dmuchany zamek, trampolina) zorganizowano również gry i zabawy integracyjne.

Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” upowszechniało projekt za pomocą witryny internetowej http://tv-deaf.com/, na której na bieżąco ukazywały się materiały dotyczące realizacji projektu (filmy promujące projekt, informacje na temat aktualnych działań, bajki w języku migowym). Łącznie na naszej stronie internetowej zamieściliśmy 16 bajek w Polskim Języku Migowym. Po za tym na stronie ukazywały się również filmy związane ze sportem oraz wyjazdami przeprowadzonymi w ramach projektu, łącznie dodaliśmy 46 filmów.
Głównym środkiem służącym do ewaluacji oraz monitoringu projektu była bezpłatna technologia Google Analitycs, dzięki której mogliśmy na bieżąco śledzić popularność prowadzonej przez nas strony internetowej.

Do monitorowania postępów w realizacji projektu służyła również częsta wymiana wiadomości e-mail, komunikacja za pomocą Skype, Facebooka oraz rozmowy telefoniczne z partnerami.

Po zakończeniu seminariów sporządzaliśmy notatki służbowe, w której podsumowywano przebieg spotkania oraz określano kolejne działania.