Being Deaf in an Inclusive Europe – międzynarodowy projekt na rzecz osób niesłyszących!

Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” wraz z partnerami z Rumunii, Turcji, Słowacji oraz Niemiec realizuje projekt pt.: „Being Deaf in an Inclusive Europe” („Być niesłyszącym w zintegrowanej Europie”) w ramach programu Erasmus +.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu osób niesłyszących do materiałów edukacyjnych dostosowanych do ich specjalnych potrzeb. Z powodu swojej niepełnosprawności osoby niesłyszące mają ograniczone możliwości kształcenia, ponieważ większość materiałów nie jest dostępna w języku migowym, który jest ich naturalnym środkiem komunikacji. Bardzo często osoby te mają problem ze zrozumieniem języka pisanego oraz mówionego, dlatego też nie są w stanie korzystać z tych samych materiałów co osoby zdrowe. W związku z tym w ramach projektu stworzona zostanie specjalna Wirtualna Platforma Edukacyjna zawierająca materiały w pełni dostosowane do potrzeb osób niesłyszących.

Na platformie tej dodawane będą filmy edukacyjne w języku migowym poświęcone m.in następującym zagadnieniom:

  • „Praca a bycie osobą niesłyszącą. Poszukiwanie pracy, stawianie czoła dyskryminacji”,
  •  „Osoby niesłyszące i Prawa Człowieka”,
  •  „Integracja społeczna osób niesłyszących”,
  •  „Kultura społeczności osób głuchych”.

Dzięki powyższemu działaniu osoby niesłyszące uzyskają dodatkową możliwość rozwijania swoich kompetencji społecznych i zawodowych.

W ramach realizacji zadania w krajach partnerskich, w tym w Polsce, zorganizowane zostaną również warsztaty międzynarodowe, podczas których omawiane będą zagadnienia dotyczące projektu. Pierwsze warsztaty odbyły się w dniach od 26 do 28 listopada 2015 roku, w ich trakcie przedstawiciele organizacji partnerskich omówili zakładane rezultaty realizacji projektu oraz opracowali szczegółowy plan działań.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2015 roku do 30.09.2017 roku.

Dodatkowe informacje na stronach internetowych www.e-bdie.tk oraz www.resgest.pl