The world of childhood through stories and sport” – Projekt realizowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig.

Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji rodzicielskich tych rodziców, którzy mają dzieci z ciężką wadą słuchu lub głuche dzieci, oraz głuchych rodziców którzy mają słyszące dzieci. By osiągnąć zamierzony cel zorganizowane zostaną grupy edukacyjne których zadaniem będzie wspierać rodziny z problemami wychowawczymi, gdzie rodzice będą się uczyć jak używać bajek i sportu jako wartościowych narzędzi w procesie edukacji ich dzieci.

Projekt ten ma na celu ułatwienie dzieciom głuchym lub z wadą słuchu zbliżenie się do klasycznych bajek i zrozumienie ich treści po przez wizualne formy przekazu, co pozwoli osobą głuchym poczuć się na równi z osobami słyszącymi gdy będą czerpały przyjemność z poznawanych historii. Tym sposobem, rodzice będą w stanie używać bajek jako wartościowych narzędzi w procesie edukacji ich dzieci.

Innym wartościowym narzędziem edukacji głuchych dzieci jest sport. Z tego powodu, drugim celem programu jest zwiększenie świadomości rodziców co do roli sportu w środowisku głuchych, i tworzenie programów które pozwolą dzieciom stanie się aktywnymi uczestnikami zajęć sportowych jako sportowcy lub organizatorzy, a także w późniejszym życiu, kiedy nie będą oni już dłużej mieć chęci lub możliwości by rywalizować, jako widzowie, ze wszystkimi korzyściami płynącymi z socjalizacji jaką przynosi taka forma angażowania się.

Cele te będziemy chcieli osiągnąć po przez:

  • ułatwienie dostępu do bajek edukacyjnych dla dzieci głuchych i ich rodzin poprzez stworzenie rozbudowanej biblioteki z bajkami zaadaptowanymi przy użyciu wizualnych technik językowych: zaadaptowanego tekstu, obrazków, języka migowego, strategii i zasad edukacji dwujęzycznej.
  • ułatwienie dostępu dzieci głuchych i ich rodzin do sportu i korzyści z niego płynących poprzez organizację zajęć sportowych oraz zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu.
  • rozwijanie kompetencji ekspertów, którzy pracują z osobami głuchymi i ich rodzinami lub pracują w obszarze edukacji osób głuchych.