Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” zrealizowało projekt pt.: „Internetowa telewizja dla osób niesłyszących – szeroko otwarte okno na świat dla osób niepełnosprawnych z Ukrainy” współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2015”. Projekt ten zakładał uruchomienie pierwszej na Ukrainie internetowej telewizji dla osób niesłyszących, nadającej programy w języku migowym. Było to możliwe dzięki współpracy dziennikarzy ze stacji GlusiTV.pl z członkami Stowarzyszenia „Zielony Krzyż” z Lwowa. Projekt został zrealizowany w okresie sierpień – grudzień 2015.