W czasie realizacji projektu osiągnięte zostały następujące cele:

Podnieśliśmy poziom wiedzy pracowników ukraińskiego partnera na temat prowadzenia internetowej telewizji dla ON, było to możliwe, dzięki uczestnictwu w 20h warsztatów on-line oraz 10h konsultacji on-line, a także skorzystaniu z poradnika nt. prowadzenia telewizji internetowej (w wersji elektronicznej) oraz uczestnictwo w wizycie studyjnej w Polsce.

Osoby niesłyszące uzyskały lepszy dostęp do wiedzy o otaczającym ich świecie, stało się to dzięki uruchomieniu telewizji internetowej dla osób niesłyszących. Jest to pierwsza w kraju telewizja internetowa oferująca osobom niesłyszącym informacje w ich naturalnym języku – języku migowym. Telewizja ta oferuje tekże informacje kulturalne, informacje z zakresu edukacji obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego oraz informacje dot. aktywnego spędzania czasu wolnego

Osoby niesłyszące zwiększyły swój poziom wiedzy na temat podstawowych faktów społeczno-politycznych.
Dzięki emisji cyklu programów opartych o treści edukacji obywatelskiej pomogliśmy osobom niesłyszącym kształtować umiejętność krytycznego myślenia, a także przyczyniliśmy się do kształtowania pożądanych postaw wśród nich (m.in. szacunku i tolerancji).

Ukraiński partner zdobył umiejętności niezbędne do prowadzenia obiektywnego dziennikarstwa.